[quote from="etzerdla"]mei so a liabs katzal hat fei scho 30 verkatzte katzen etzerdlas verdient.[/quote]