[quote from="Nikitaberg"]Das Racoon! tok toke toke tok...[/quote]